Kategorija
Snimanje dronom
klijent
Grad Karlovac
Dijeli

01. Karlovac - snimke iz zraka

Karlovac, obuhvatili smo neke od Karlovačkih kvartova dronom iz zraka, prikaz i pogled iz drukčije perspektive.